de Thuisploeg… zoekt vrijwilligers!

De opvoedingswinkel van Genk brengt vrijwilligers samen die ondersteuning bieden aan gezinnen die een moeilijke periode doormaken. Onze vrijwilligers gaan regelmatig langs bij een gezin voor een babbel, advies, een uitstap, studiebegeleiding of wat praktische hulp. De actieve steun en inzet op empowerment en talentontwikkeling verhogen de draagkracht en de toekomstkansen voor alle gezinsleden.

In de Opvoedingswinkel kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders, kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intuïtief goed om te gaan met hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder. Dit heeft niet alleen te maken met de natuurlijke kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben.

Een samenloop van omstandigheden zoals stress, een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis, een scheiding, een verhuis, een temperamentvol karakter kan dit evenwicht in de opvoeding helemaal uit balans halen. Ouders kunnen dan alle steun gebruiken, terwijl ze er soms compleet alleen voor komen te staan.

De Opvoedingswinkel wil voorkomen dat dit soort problemen in gezinnen uitgroeien tot ernstige en langdurige hinderpalen.

Wij werken samen met vrijwilligers die wekelijks enkele uren bij het gezin in hun eigen leefomgeving doorbrengen. Omdat we ons richten tot gezinnen met kinderen van elke leeftijd, onderzoeken we met onze vrijwilligers welk gezin het beste bij hen past.

Wij bieden onkostenvergoeding, coaching en vorming. Je bent als deel van ons ruimer team natuurlijk ook welkom op de gezamenlijke inhoudelijke en/of feestelijke aangelegenheden in Campus O³.
Werktijden: op het ritme van de vrijwilliger en het gezin, wekelijks contact.
Taken: zeer uiteenlopend, maar altijd gericht op het versterken van het gezin.

Menu Title