Setup voor aanmelders

Setup

Opvoeden in moeilijke omstandigheden

Setup biedt een kortdurende en laagintensieve gezinsondersteuning met de volgende omschrijving:

Vragen
Zorg organiseren rond gezinnen die kampen met cumulerende problemen

 • Een relatief kortdurend ondersteuningstraject waarbij al doende gezocht wordt naar de krachten van het gezin en de context
 • Accepteert het gezin geen hulp of ondersteuning en schat men in dat dit met een kortlopend traject zou kunnen veranderen?


Doelgroep

Setup richt zich tot multiprobleemgezinnen met minderjarige kinderen. Setup mikt op de meest kwetsbare gezinnen van Genk. Daartoe wordt elke aanmelding zorgvuldig gescreend vooraleer we op de vraag ingaan.


Procedure

 • Een zorgvraag kan aangemeld worden bij Setup. Bij aanmelding wordt zoveel mogelijk relevante informatie genoteerd.
 • De aangemelde gezinnen worden besproken met het OCMW. Hierbij wordt gekeken naar de voorwaarden en de mate van kwetsbaarheid van het aangemelde gezin (beoordeling zoals bij het LCO).
 • Wanneer het aangemelde gezin aan de voorwaarden voldoet, komt het op de wachtlijst van Setup te staan. Deze wachtlijst is niet chronologisch: als er een plaats vrijkomt gaat die naar het meest kwetsbare gezin op de wachtlijst.
 • Is het in de afweging geen gezin voor Setup, dan geven we hierover feedback en stellen we indien mogelijk alternatieven voor.


En dan?

 • De aanmelder introduceert de Setup-medewerker in het gezin en vertelt wat hij van Setup verwacht.
 • De Setupmedewerker gaat aan de slag na akkoord van het gezin dat hij mag terugkomen. Gemiddeld wekelijks is er een huisbezoek of een ander contact met leden van het gezin.
 • Steeds staat het welzijn en de veiligheid van de kinderen centraal, ook al kan het concreet over heel andere dingen gaan zoals de huisvesting, werk en inkomen… De setupmedewerker vervult daarbij de brugfunctie naar de meest aangewezen diensten.
 • Gaandeweg komt de begeleiding tot duurzame verandering in de situatie, tot versterking van de pedagogische omgeving van het kind, tot indicatie of tot acceptatie van hulp- of dienstverlening.
 • Het Setuptraject eindigt als er geen nood aan is, als er aansluiting is gerealiseerd bij reguliere hulpverlening of wanneer het gezin deze ondersteuning niet langer aanvaardt.


Aanmelding:

Dirk Lambrechts
dirk.lambrechts@campuso3.be
089 36 79 40
0474 32 86 45
Menu Title