Setup

Samen met het OCMW zetten we onze tanden in de hardnekkige problemen die sommige van onze Genkse gezinnen treffen. Iedereen die kinderen heeft, weet dat hij ze niet kan opvoeden zonder hulp van buitenaf. En iedereen maakt dankbaar gebruik van alle hulp en steun die hij kan krijgen op het moment dat hij het nodig heeft. Setup is er voor wie die hulp en steun niet heeft, niet vindt of om een of andere reden niet kan gebruiken.

Een setupbegeleider komt bij jou aan huis, zoekt contact met je, en werkt met jou een plan uit om er niet langer alleen te blijven voor staan. De gezinsbegeleider werkt pedagogisch, oplossingsgericht, versterkt het sociale netwerk en heeft oog voor het realiseren van een geïndiceerde verwijzing naar hulpverlening in de integrale jeugdhulp.

Setup is niet voor iedereen toegankelijk maar enkel na aanvaarding door het OCMW.


  Technische fiche:

Setup biedt een kortdurende en laagintensieve gezinsondersteuning met de volgende omschrijving:

Vragen:

Zorg organiseren rond gezinnen die kampen met cumulerende problemen

  • Een relatief kortdurend ondersteuningstraject waarbij al doende gezocht wordt naar de krachten van het gezin en de context
  • Accepteert het gezin geen hulp of ondersteuning en schat men in dat dit met een kortlopend traject zou kunnen veranderen?

Doelgroep:

Setup mikt op de meest kwetsbare gezinnen met kinderen in Genk. Daartoe wordt elke aanmelding zorgvuldig gescreend vooraleer we op de vraag ingaan.

Procedure:

  • Een zorgvraag kan aangemeld worden bij Setup. Bij aanmelding wordt zoveel mogelijk relevante informatie genoteerd.
  • De aangemelde gezinnen worden besproken met het OCMW. Hierbij wordt gekeken naar de voorwaarden en de mate van kwetsbaarheid van het aangemelde gezin (beoordeling zoals bij het LCO).
  • Wanneer het aangemelde gezin aan de voorwaarden voldoet, komt het op de wachtlijst van Setup te staan. Deze wachtlijst is niet chronologisch: als er een plaats vrijkomt gaat die naar het meest kwetsbare gezin op de wachtlijst.
  • Is het in de afweging geen gezin voor Setup, dan geven we hierover feedback en stellen we indien mogelijk alternatieven voor.

 

En dan?

  • De aanmelder introduceert de Setup-medewerker in het gezin en vertelt wat hij van Setup verwacht.

 

  • De Setupmedewerker gaat aan de slag na akkoord van het gezin dat hij mag terugkomen. Gemiddeld wekelijks is er een huisbezoek of een ander contact met leden van het gezin. Steeds staat het welzijn en de veiligheid van de kinderen centraal, ook al kan het concreet over heel andere dingen gaan zoals de huisvesting, werk en inkomen… De setupmedewerker vervult daarbij de brugfunctie naar de meest aangewezen diensten. Gaandeweg komt de begeleiding tot duurzame verandering in de situatie, tot versterking van de pedagogische omgeving van het kind, tot indicatie of tot acceptatie van hulp- of dienstverlening.
  • Het Setuptraject eindigt als er geen nood aan is, als er aansluiting is gerealiseerd bij reguliere hulpverlening of wanneer het gezin deze ondersteuning niet langer aanvaardt.

 

Aanmelding:

Dirk Lambrechts

dirk.lambrechts@campuso3.be

089 36 79 40

0474 32 86 45