Intergemeentelijke samenwerking

De opvoedingswinkel van Genk is een initiatief van VZW PAS en met de jaren zijn beide samengevallen. PAS organiseert sinds jaren een “Opvoedingswinkel”, heeft de hosting op zich genomen van “Opzet” dat er al een jaar eerder was, wist middelen te kanaliseren naar een driesporenprogramma voor kinderen en jongeren waar het zowel thuis als in de school moeizaam loopt (“PeTra”), organiseert een inloopteam met de naam “Kom’ma” en heeft een interessant Nederlands programma aan de Vlaamse werkelijkheid aangepast: “Instapje”. Inmiddels is Opzet geschiedenis en werd Instapje onderdeel van VZW Kind en Taal.

Sinds begin 2015 investeert de stad Genk in een huis van het kind met de naam Campus O³. Aan VZW PAS en dus aan de opvoedingswinkel werd gevraagd om de “uitbating” van de campus op zich te nemen. Wij deden dat dermate enthousiast dat we er een integraal deel zijn van gaan uitmaken.

De opvoedingswinkel of PAS neemt nu ook de coördinatie op zich van drie vestigingen in Genk. Daarnaast ontwikkelen we samen met de stad een ondersteuningsaanbod naar onderwijskansen en is als jongste boreling de Thuisploeg boven de doopvont gehouden.

De opvoedingswinkel is niet weg zoals sommigen dachten, maar is heel erg opgegaan in de synergie die Campus O³ heet. En toch willen we niet vergeten dat wij dé opvoedingswinkel zijn, de oudste van Vlaanderen en springlevend

Opvoeding. Educatie. Ontwikkeling.

Voor al uw vragen rond opvoeding