Missie en Visie

Missie Hier in de opvoedingswinkel kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders,  kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intu├»tief goed om te gaan met hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder en vertonen meestal de juiste aanpak in verschillende pvoedingssituaties. Dit heeft niet alleen te maken …