De stageplekken voor master en bachelor zijn volgend schooljaar reeds ingenomen.

Wel bieden wij nog stageplaatsen aan voor derdejaars graduaatsstudenten die over een heel schooljaar deel willen uitmaken van de Thuisploeg.

Graag mailen naar marc.janssens@campuso3.be