Inloopteam

Het inloopteam bereikt en ondersteunt (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen in een lastigere leefsituatie. Door het groepsgericht aanbod speelt het inloopteam in op de sterkte van het samenbrengen van gezinnen. Ons Inloopteam kreeg de naam Kom’ma:, van “Kom’ma binnen’…  We zetten de deuren wagenwijd open voor (groot)ouders van kinderen die nog niet naar de (kleuter)school gaan.  Elkaar ontmoeten, samen praten, vragen stellen, een korte vorming volgen of gewoon even rustig genieten van een kop koffie of een kom soep samen met je kindje… het kan bij ons op maandag en woensdagvoormiddag. We willen zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar krijgen en verbinden. ‘onze kinderen’ en ‘ouder zijn is het gedeelde thema.

Individuele ondersteuning op verschillende levensdomeinen is ook mogelijk vanuit het inloopteam. Op vraag van de (aanstaande) ouders gaan we met hen op pad om moeilijk lopende zaken aan te pakken.

Vanuit het inloopteam organiseren we 3 keer per weer ‘t Vitamientje. Elke dinsdag in CO³Noord, elke donderdag in CO³ Zuid en elke vrijdag in CO³ Centrum ontvangen we ouders met kinderen. Terwijl de kinderen worden opgevangen door kindbegeleiders en/of vrijwilligers, gaan de ouders samen koken. De bedoeling is om een gezonde, betaalbare en lekkere maaltijd te maken voor jong en oud. Samen tafelen, samen proeven, tafelmanieren, … zo wordt op-voeden wel erg praktisch. Kinderen en hun ouders leren tijdens dit moment ook afscheid nemen van elkaar. Voor dit aanbod vragen we om op voorhand in te schrijven.

De medewerkers van Kom’ma werken ook out-reachend. Daar waar ouders zijn, komen de medewerkers om hen uit te nodigen voor de werking. Huisbezoeken doen samen met de partners uit de buurt, deelnemen aan spel- en ontmoetingsmomenten van Speel’wij of rondtoeren met de Speel’Bus…. ze doen het allemaal. Daarnaast worden er themagerichte groepen georganiseerd door het het inloopteam zoals  “Baby-op-komst” , de “peuterklasjes” voor ouders en peuters die voor’t eerst naar school gaan of NOVA, een groep voor anderstalige nieuwkomers met een baby of peuter.

De opdracht van het inloopteam is eenvoudig : er mee voor zorgen dat alle ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters van Genk even veel kansen krijgen. 

Vragen, inschrijven voor ‘t vitamientje of meer info nodig?

Activiteiten en inschrijvingen Campus Centrum

  • Miek Cosemans: 0471/37.46.24
  • Vicky Olbrechts: 0484/92.49.72
  • Phaedra Vanormelingen: 0474/58.03.47

Activiteiten en inschrijvingen Campus Zuid:

  • Kristel Houben 0471/08.61.50

Inschrijvingen Campus Noord:

  • Gamze Düzenli 0471/49.11.31

 

 [CM1]