Missie en Visie

Missie

Hier in de opvoedingswinkel kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders,  kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intuïtief goed om te gaan met hun kinderen.

Ze groeien in hun rol als opvoeder en vertonen meestal de juiste aanpak in verschillende pvoedingssituaties. Dit heeft niet alleen te maken met de natuurlijke kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders als het ware uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben.

Visie

Factoren zoals stress, een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis, een scheiding, een verhuis, een temperamentvol karakter kan dit evenwicht in de opvoeding plots helemaal uit balans halen.

De opvoedingswinkel als helpdesk bij deze dagelijkse opvoedingspraktijk is gericht op álle (aanstaande, alleenstaande) ouders en kinderen met als uitgangspunt: het kind en de ouder centraal.

Opvoedingsondersteuning erkent de pedagogische verantwoordelijkheid van ouders én de samenleving en vindt zijn legitimatie in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (art.18).

Opvoeding. Educatie. Ontwikkeling.

Voor al uw vragen rond opvoeding