Missie en Visie

Ons missie en visie

In de opvoedingswinkel kijken we naar opvoeding als een proces tussen ouders, kinderen en de omgeving dat zich grotendeels zelf regelt: ouders weten intuïtief wat goed is voor hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder en vinden meestal de juiste aanpak in verschillende opvoedingssituaties.

Dit heeft niet alleen te maken met de kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders als het ware uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben.

Bij toegenomen stress, een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis, een scheiding, een verhuis, een temperamentvol karakter kan dit evenwicht in de opvoeding plots helemaal uit balans halen.

De opvoedingswinkel is een helpdesk bij deze dagelijkse opvoedingspraktijk en gericht op alle (aanstaande, alleenstaande) ouders en kinderen met als uitgangspunt: het kind en de ouder centraal.

Opvoeding. Educatie. Ontwikkeling.

Voor al uw vragen rond opvoeding