Klachten

Wij van de opvoedingswinkel / VZW PAS vinden een open dialoog belangrijk. We nodigen je dan ook uit, je bedenkingen en ongenoegens onmiddellijk te bespreken met de begeleiding of de verantwoordelijke. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. Als de voorgestelde oplossing je ongenoegen niet kan wegnemen, kan je klacht indienen.

Je kan je klacht mondeling of schriftelijk bezorgen aan de begeleiding of aan de verantwoordelijke. Je kan hiervoor – niet verplicht – de klachtenkaart invullen die je beneden deze pagina kan downloaden. Elke klacht wordt geregistreerd, behandeld en beantwoord binnen een termijn van een maand.

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop het onderzoek werd gevoerd, dan kan u zich wenden tot de klachtencoördinator van stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk of klachten@genk.be