Samenwerkingskoffer

Wil je met je klas aan de slag rond een positief leerklimaat? Wil je je leerlingen versterken in hun sociale vaardigheden, oplossingsgericht leren werken en hun veerkracht verhogen? Ben je hiervoor op zoek naar theoretische en praktische ondersteuning? Dan kan je een samenwerkingskoffer ontlenen! In deze koffer vind je verschillende materialen en methodieken om in klasverband te gebruiken. Je vindt er ook de nodige theoretische handvatten om het proces te begeleiden.

Onkostenvergoeding: 20 euro/maand

Contacteer ons voor meer informatie of om een samenwerkingskoffer te reserveren.  Je kan daarna de koffer komen oppikken op donderdagnamiddag tussen 12 en 15:30 (bij “Koffie en Papieren”).