De Thuisploeg biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen en/of jongeren in huis (van zwangerschap tot 24 jaar). De ondersteuningsvragen kunnen zeer divers zijn.

De Thuisploeg bestaat uit een ploeg van vrijwilligers die samen met professionele medewerkers van de opvoedingswinkel een team vormen. De vrijwilliger zet zich in als ‘vriend aan huis’. Wekelijks brengt de vrijwilliger tijd door in en met het gezin door samen fijne en /of nuttige dingen te doen in verband met school, ontspanning en vrije tijd, sport en spel, cultuur, lezen, bib-bezoek … De  activiteiten gebeuren steeds in samenspraak met de ouders.

Vrijwilligers worden voor deze taak ondersteund door de opvoedingswinkel. Diploma of voorkennis zijn geen vereisten. Wel nemen de collega’s geregeld deel aan vormingen en bijscholingen.

BEDOELING

De Thuisploeg biedt een langdurige ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen uit Genk. Door regelmatige contacten met het gezin kan de vrijwilliger de positieve krachten in het gezin  versterken, de draagkracht van de ouders verhogen en de talentontwikkeling van de gezinsleden bevorderen.

WERKWIJZE

Iedere partner van Campus O3 kan aanmelden bij

  • Marc Janssens (opvoedingswinkel) T 0488 58 23 77
  • Dirk Lambrechts (opvoedingswinkel) T 0474 32 86 45

Zij onderzoeken of een ondersteuning door de Thuisploeg mogelijk is.

De Thuisploegmedewerkers bespreken de aanmelding in het eerstvolgende teamoverleg. Hierbij maken we een optimale match tussen het gezin en de vrijwilliger. We kijken naar de samenstelling van het gezin, de taal, de aard en focus van de vraag en naar het profiel van de vrijwilliger. Mogelijk vinden we geen match en moeten we op zoek gaan. Daar kan dan een tijdje overheen gaan.

Er zijn duidelijke procedures rond opstarten, evaluatie en afronding van de ondersteuning.