Klasboost

 

Met het project Klasboost ondersteunt de opvoedingswinkel klassen van de eerste en tweede graad secundair onderwijs, door intensief met leerlingen, leerkrachten en de school aan de slag te gaan. De betrokken partijen kunnen even op adem komen en werken aan een positief herstel.

We werken daartoe samen met iedereen die betrokken is bij de klas. We starten steeds met een analyse van de klassituatie, bekeken in zijn ruimere context. We onderzoeken welke positieve elementen aanwezig zijn en nemen de dingen die moeilijk lopen onder loep. Dit doen we door alle leerlingen en leerkrachten een vragenlijst te laten invullen, eventueel aangevuld met bijkomende interviews.

Op basis van deze informatie maken we een programma waarmee we 3 à 4 volledige lesdagen met de leerlingen en de begeleidende leerkracht actief aan de slag gaan. Gedurende de bijeenkomsten is het belangrijk dat de deelnemers reflecteren over hun eigen gedrag en hun eigen aandeel in (slechtlopende) relaties. Met de inzichten die ze tijdens deze reflectiemomenten verwerven, kunnen ze aan de slag in de aangeboden opdrachten. Ze krijgen onmiddellijk de kans om ander gedrag uit te proberen. Het verwerken of versterken van sociale vaardigheden is een rode draad in het programma. Samenwerking, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, feedback kunnen geven en ontvangen, op een goede manier communiceren zijn vaardigheden die zowel binnen Klasboost als erna essentieel zijn.

Scholen of CLB kunnen aanmelden bij:

  • Bart Remans: bart.remans@campuso3.be – 0473 77 31 34
  • Tamara Van den Berg: tamara.vandenberg@campuso3.be – 0473 77 31 36
  • Of per mail naar petra@campuso3.be

Zij zullen samen met jou onderzoeken of een Klasboost iets is voor jouw klas en samen het nodige doen om een goede start te maken.

Opgelet: we vragen een bijdrage van €5 per leerling per dag in de onkosten.