Nieuwe Autoriteit

In 2015 is de opvoedingswinkel betrokken in een samenwerking rond “Nieuwe autoriteit”. Andere partners in deze samenwerking zijn CGG-LITP, De Uitdaging, het CLB GO! en het VCLB, het Jongenstehuis en dagcentrum De Passer en dienst Sociale Zaken van stad Genk.

In 2015 is de opvoedingswinkel betrokken in een samenwerking rond “Nieuwe autoriteit”. Andere partners in deze samenwerking zijn CGG-LITP, De Uitdaging, het CLB GO! en het VCLB, het Jongenstehuis en dagcentrum De Passer en dienst Sociale Zaken van stad Genk.

Wat is het hele idee hierachter?

Wij merken dat verschillende belangrijke maatschappelijke problemen voor een deel te verklaren zijn vanuit een zeker onbehagen rond het autoriteitsbegrip. Tussen autoritair en laissez passer ligt de autoritatieve manier van opvoeden.

Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als controlerend, veeleisend en gezaghebbend is tegenover het kind. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag. (Wikipedia)

Met deze autoritatieve stijl hebben echter veel ouders het moeilijk. Het vergt heel wat om op al deze eigenschappen te “scoren”. De ideeën van Haim Omer, bedenker van de term “nieuwe autoriteit” helpen op een praktische manier bij deze opvoedingsstijl. Daarmee gaat hij weg van het instrumentele “straffen-en-belonen”-paradigma maar sluit hij eerder aan bij manieren om als ouder gezagvol aanwezig te zijn ten aanzien van de kinderen. Daarbij gaat Haim Omer ervan uit dat een ouder nooit alleen opvoedt maar daarbij actieve steun van zijn omgeving en die van de kinderen nodig heeft.

 

Dit is een interessante idee. Net zoals het geval is bij de “eigen kracht“-visie, legt dit de weg open voor alle volwassenen om samen een betrokken en dus aanvaardbaar gezag op te nemen ten aanzien van kinderen. Daarom wordt er ook in scholen met ouders samengewerkt vanuit deze nieuwe autoriteit maar is dit even zo goed een interessant concept om met overlastjongeren om te gaan…

Wat wil de opvoedingswinkel bereiken met deze aandacht? Wij hebben verschillende doelen:

  • verruiming van het begrip ouderschap
  • bijdragen aan de “veilige bedding” waarbinnen jongeren maximaal kunnen ontwikkelen
  • bijdragen aan Genk als een stad waar het goed opgroeien is.

Met steun van de provincie heeft de opvoedingswinkel zich geëngageerd in het “Vuurtorenproject”, een laboratorium gebaseerd op Nieuwe Autoriteit met als doel meer jongeren tot een gepaste schoolse kwalificatie te brengen.