Pedagogische trajecten (PeTra)

Valkuilen. Sterktes. Talent.

Pedagogische Trajecten (PeTra) zijn korte trajecten voor kinderen/jongeren tussen 8 en 16 jaar oud die het sociaal en/of emotioneel een periode moeilijker hebben, hun ouders en de school. De vraag kan heel verschillend zijn. Het kan gaan over kinderen en jongeren die gemakkelijk ruzie hebben, moeilijk afspraken nakomen of wel eens agressief reageren, maar ook kinderen/jongeren die eerder teruggetrokken zijn of graag wat sterker in hun schoenen willen staan.

Gedurende ongeveer vier maanden gaat een begeleider aan de slag met het kind, de opvoedingsverantwoordelijken en de school. De nadruk ligt op aandacht voor talenten en werken aan een positieve verbinding. De zorg en aandacht is afgestemd op de noden en behoeften van ouders, kinderen en school maar ook op de gezamenlijk gestelde wensen tot verandering. Op regelmatige tijdstippen zijn er overlegmomenten waar we kijken hoe ver we staan.

Naast dit individuele spoor is er ook een groepsprogramma. Hierbinnen maken we gebruik van de groep als middel en het “ervaringsleren” als methodiek. Het programma bestaat uit avontuurlijke activiteiten, samenwerkingsopdrachten en tochten, groepsgesprekken…

Door stil te staan bij de opgedane ervaringen krijgen kinderen/jongeren een beter zicht op hun eigen valkuilen, sterktes en relaties met anderen.

Deze combinatie tussen actie en reflectie zorgt ervoor dat kinderen/jongeren gedurende het hele programma de kans krijgen om hun sociale vaardigheden beter of anders te gebruiken. 

PeTra

Is bedoeld voor: Kinderen en jongeren (tussen 8 en 16 jaar) die in Genk wonen of naar school gaan en voor een beperkt aantal kinderen of jongeren die niet in Genk op school zitten, maar in Zutendaal, As of Oudsbergen wonen.

Hoe aanmelden: Je kan best het CLB contacteren om aan te melden voor een pedagogisch traject. Het CLB zal met jou dan de nodige stappen zetten. Aanmeldformulieren een informatie voor verwijzers vind je op de site van de stad (deze link opent in een nieuwe tab). Of je kan ook gewoon hier klikken.

Kostprijs: We vragen een bijdrage in de onkosten van €50  (omnio: €25).

Contactgegevens: Voor meer informatie over de Pedagogische Trajecten kan je mailen naar petra@campuso3.be of contact opnemen met een van de medewerkers van de Pedagogische Trajecten:

  • Katrien Greunlinx: katrien.greunlinx@campuso3.be, 0497 81 89 58
  • Sanne Van Poppel: sanne.vanpoppel@campuso3.be, 0495 71 06 32
  • Bart Remans: bart.remans@campuso3.be, 0473 77 31 34
  • Tamara Van den Berg: tamara.vandenberg@campuso3.be, 0473 77 31 36