Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de meeste stageplekken verdeeld. We zijn wel nog op zoek naar een stagiair die in de tweede semester wil meedraaien met de Pedagogische Trajecten. Daarnaast zijn stagiairs steeds welkom die gedurende het grootste deel van het schooljaar beperkt aantal dagen in de week stage willen lopen. Zij komen in aanmerking voor de Thuisploeg.

Neem contact met Dirk Lambrechts: dirk.lambrechts@campuso3.be of 0474 32 86 45